เกมอักษรไขว้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โดยนางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง คศ.1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  
การตอบคำถาม ให้คลิกที่ตัวเลขในตาราง เพื่อเปิดหน้าต่างกรอกข้อความ
เมื่อพิมพ์คำตอบเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจคำตอบ" เพื่อตรวจคำตอบของคุณ
  1          
 2           
          
  3        4    
          
5            
         6   
  7          
          
   8