ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่บนเนินเชิงเขาพะวอ
บนถนนสายตาก - แม่สอด บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ 62 - 63 ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวเมืองตากและชาวอำเภอแม่สอดเป็นอย่างมาก
    พะ แปลว่า นาย หรือ นาง เป็นคำนำหน้า ส่วน วอ แปลว่า แดง เพราะฉะนั้น ศาลเจ้าพ่อพะวอ แปลได้ว่า  ศาลเจ้าพ่อนายแดง นั่นเอง
    ประวัติความเป็นมาของ “เจ้าพ่อพะวอ”  นั้นมีเรื่องเล่ากันมาว่า ท่านเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงแต่งตั้งให้เป็นนายด่านอยู่ที่ด่านแม่ละเมา
เพื่อคอยป้องกันข้าศึกมิให้ข้ามภูเขามาได้
      เดิมทีศาลเจ้าพ่อพะวอ อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขา แต่เมื่อทางการได้สร้างถนนตัดผ่านจึงได้มาสร้างศาลขึ้นใหม่ มีผู้เล่าว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครไปล่าสัตว์ในบริเวณเขาพะวอแล้วมักจะเกิดเหตุต่าง ๆ
เช่น รถเสีย เจ็บป่วย หรือ หลงทาง
และเพราะเหตุที่เจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบ
จึงชอบเสียงปืน ผู้ที่เดินทางผ่านนิยมยิงปืน
ถวายท่านเป็นการแสดงความเคารพ หรือ มิฉะนั้น
ก็จะจุดประทัด หรือ บีบแตรรถถวาย
   ชาวบ้านเล่ากันมาว่า “พอถึงฤดูฝนที่นี่จะได้ยินเสียงอาม๊อก (เสียงปืนใหญ่) เสียงนี้จะดังลั่นสนั่นไปทั่วทั้งเมืองและหุบเขา เชื่อกันว่าเป็นการเตือน
จากเจ้าพ่อพะวอว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นต้นฝนก็หมายความว่า ลงพืชไร่ได้ แต่ถ้าเป็นฤดูแล้ง
หมายความว่า จะเกิดอาเพศ”
Thai  /  English  Versionดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer