ถ้ำแม่อุษาอยู่ในตำบลแม่กาษา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการท่องเที่ยว
ที่สนุกสนาน เราควรศึกษาตำนานของถ้ำแม่อุษาไว้ก่อน
ประวัติความเป็นมา....ก็มีดังนี้
     ในอดีตกาลเมื่อครั้งเกิดสงคราม  มีเจ้าเมืองอยู่เมืองหนึ่งแพ้สงคราม
จึงต้องพาครอบครัวอพยพหนีข้าศึก เจ้าเมืองมีลูกชาย  6  คน  ลูกสาว 1 คน 
ีชื่อว่า แม่อุษา เนื่องจากแม่อุษาได้ท้องแก่มาก จำเป็นต้องหยุดพักเป็นระยะ ๆ
ผนวกกับมีสัมภาระข้าวของเงินทองมากมาย จึงทำให้การเดินทางต้องล่าช้า
   เมื่อมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งฝ่ายผู้เป็นบิดา เห็นว่า 
ยังมีข้าศึกไล่ประชิดเข้ามาทุกที เกรงว่าจะหนีไม่รอดกันทั้งหมด ก็เอ่ยปากว่า  "ถ้าหอบข้าวของหนีต่อไปก็คงจะไม่ไหว  จะมีใครไหมที่จะอาสาเฝ้าถ้ำนี้ตลอดไป " แม่อุษาได้ยิน
ดังนั้นก็คิดว่า  ตัวเองนั้นท้องแก่เต็มที
่หากตัวเองเดินทางต่อไปก็จะเป็นภาระให้
พ่อแม่และพี่ๆ  จึงตัดสินใจแล้วบอกผู้เป็นบิดาว่า  “ถ้าพ่อเห็นควรอย่างนั้นลูกก็ขออาสา”  
      เจ้าเมืองจึงใช้มีดดาบฟันคอแม่อุษา
จนขาด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม่อุษาจึงคอยระวังรักษาสมบัติต่างๆ อยู่ในถ้ำแห่งนั้น  และมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ถ้าหากใคร
ต้องการของสิ่งใดก็สามารถขอยืมออกไปจากถ้ำได้ แต่ต้องนำมาคืน ครั้งแรก ๆ ชาวบ้านหยิบยืมไปก็นำมาคืน แต่พอระยะหลังก็นำมาคืนบ้างไม่คืนบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้คืนมากกว่า แม่อุษาก็เลยโกรธจึงปิดปากถ้ำจนไม่สามารถเข้าไปได้ ถ้ำนั้นก็เลยได้ชื่อว่า
ถ้ำแม่อุษา มาจนกระทั่งทุกวันนี้

Thai  /  English  Version
ดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer