พระธาตุหินกิ่ว ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
วังตะเคียน  ตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนทางหลวงหมายเลข 105 ก่อนจะถึงตลาดริมเมย
1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาที่วัดไทย
วัฒนานาราม ผ่านหมู่บ้านท่าอาจ
และหมู่บ้านวังตะเคียนแล้วขับต่อไปอีก ประมาณ 3 กิโลเมตร

    
   พระธาตุ หรือ เจดีย์หินกิ่วเป็นความมหัศจรรย์จาก
ธรรมชาติ คือ ก้อนหินมหึมาที่มีความสวยน่าทึ่ง
ตั้งอยู่บนชะง่อนผา เป็นหินที่กิ่วคอดเหมือน
จะขาดออกจากกัน บนหินนั้นมีเจดีย์ทรงมอญ
สร้างไว้มีขนาดพอดีกับหิน นับเป็นปรากฏการณ์จากธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่า
ชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหล
มากราบไหว้อย่างสม่ำเสมอ
   เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี จะมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุหินกิ่ว ชาวบ้านจะเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า "เจดีย์หินพระอินทร์แขวน"
(เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระอินทร์แขวน ในจังหวัดมัณฑะเล ประเทศพม่า)
   

Thai  /  English  Version


ดูดีดูสวยที่ความละเอียด  1024 x 768 พิกเซล และ Text Size : Medium
แสดงผลได้ดีทาง Web Browser :  Internet Explorer