เกมส์เจ้าปัญหา
ปัญหาที่ 1
ปัญหาที่ 2
ปัญหาที่ 3
ปัญหาที่ 4
ปัญหาที่ 5

ปัญหาที่ 1 ให้ช่วยหาเส้นทางเดินของตัวเลขที่เหมือนกัน เช่น เลข 1 เดินไปหา 1 โดยที่การเดินจะต้องเดินตามแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้น ห้ามเดินทแยง แต่จะเดินผ่านกี่ช่องตารางก็ได้ ที่สำคัญที่สุดห้ามเดินทับเส้นทางเดิม, เส้นทางเดินต้องไม่ตัดกัน และจะเดินชนหรือเดินผ่านช่องที่มีตัวเลขไม่ได้

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
2
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
-
-
2
-
-
-
5
5
-
-
-
6
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


ปัญหาที่ 2 ถ้าภาษาคนป่าเผ่าหนึ่งมีความหมายของประโยคบางประโยค ดังนี้
                "โลตา โปนา บาบา" หมายถึง น้ำเย็นมาก
                "โลตา เลเต" หมายถึง น้ำร้อน
                "โปนา เบลา" หมายถึง ดีมาก
                คำใดหมายถึง เย็น
                คำตอบคือ …………………………
TOP

ปัญหาที่ 3 จากการสนทนาของเด็กชายต๋อง และเด็กชายต้อม ดังนี้
                ต๋อง : นี่ต้อม เธอมีเงินเท่าไรล่ะ
                ต้อม : ก็มีมากกว่าเธอเท่าตัวละ แต่ถ้าเธอใช้หนี้ที่เธอยืมฉันไป 50 บาท ละก้อ ฉันจะมีเงินเป็นสามเท่าของเธอ แล้วฉันก็สามารถซื้อเสื้อแจ๊คเก็ตได้ 1 ตัว
                ต๋อง : แล้วเสื้อแจ๊คเก็ตที่เธอจะซื้อน่ะ มันราคาเท่าไรล่ะ
                 เสื้อแจ๊คเก็ตราคา………………บาท


TOP


ปัญหาที่ 4 อู๊ด แอ๊ด อ๊อด และอิ๊ด เป็นภรรยาของตุ้ม ตุ๋ย ต้อย และต้อม เราไม่ทราบว่าใครเป็นคู่สามีภรรยากัน แต่ทราบว่า ทั้งสี่คู่ไปงานสังสรรค์แห่งหนึ่ง และมีข้อมูลของบุคคลในงานร่วมสังสรรค์ดังนี้
                (1) ภรรยาของตุ้ม ไม่รำวงกับสามี แต่รำวงกับสามีอู๊ด
                (2) ต้อมและอิ๊ดไม่ยอมรำวงเลย
                (3) ตุ๋ยและอ๊อดทำหน้าที่เล่นดนตรีตลอดงาน
                (4) สามีของอิ๊ดไม่ใช่ตุ๋ย
                จงหาว่าใครเป็นสามีภรรยากัน
                                อู๊ด เป็นภรรยาของ ………………
                                แอ๊ด เป็นภรรยาของ ………………
                                อ๊อด เป็นภรรยาของ ………………
                                อิ๊ด เป็นภรรยาของ ………………


TOP

ปัญหาที่ 5 ชายหนุ่ม 3 คน คือ เด๋อ เด่น และดู๋ สามเพื่อนเกลอ เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปพัทยา โดยที่แต่ละคนเดินทางด้วยยานพาหนะที่แตกต่างกันคือ เครื่องบิน รถยนต์โดยสารและรถยนต์ ส่วนตัว
                (1) นายเด๋อ และเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเดินทางโดยเครื่องบิน ไปถึงพัทยาพร้อมกัน
                (2) ชายคนที่เดินทางโดยเครื่องบินไปถึงพัทยาก่อนคนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
                (3) ระหว่างทางยานพาหนะของดู๋ต้องไปหยุดให้ขบวนรถไฟผ่านไปก่อน
                อยากทราบว่า แต่ละคนเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใด
                                เด๋อ เดินทางโดย ………………………………………
                                เด่น เดินทางโดย ………………………………………
                                ดู๋ เดินทางโดย ………………………………………...
TOP

  กิจกรรมที่ 1