.
.
.
.

…......บทคัดย่อ.........

.

.

ตอนนี้ ดิฉันกำลังเรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นั้น อาจารย์ได้ให้ออกแบบ และสร้างชิ้นงานที่เราได้ดัดแปลงมาจากผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นของเราเอง โดยในการสร้างชิ้นงานนั้นเราจะสร้างจากโปรแกรม Pro/DESKTOP ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP พร้อมกันไปด้วย และยังสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

ในปัจจุบันนี้ เครื่องใช้ภายในบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องมี ทั้งที่มีไว้ใช้งานตามความต้องการ และทั้งที่มีไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามของห้องต่างๆภายในบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้านนั้นมีหลายอย่าง หลายประเภท มกมาย เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน เป็นต้น ดังนั้น เครื่องใช้ภายในบ้านที่ดิฉันจึงได้เลือกที่จะออกแบบและสร้าง คือ ชั้นวางของ เพราะภายในบ้านของเราจำเป็นที่จะต้องใช้  ถ้าหากไม่มีชั้นวางของก็จะทำให้บ้านหลังนั้นดูเกะกะ  สิ่งของวางไม่เป็นระเบียบและอาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยได้ และเนื่องจากว่าจังหวัดตากที่ดิฉันอาศัยยู่ติดกับประเทศพม่าซึ่งมีไม้เป็นจำนวนมาก สินค้าไม้จึงเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ดีอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งชั้นวางของก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในนั้นเช่นกัน

 

ชั้นวางของส่วนใหญ่ที่พบเห็น จะทำมาจากพลาสติก   ไม้   หรือเหล็ก ตามลักษณะของการใช้งานแล้วจะทำเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ชั้นวางของที่จำหน่ายจะมีรูปทรงและรูปแบบที่ไม่ต่างกันมากเท่าไร เช่น รูปสี่เหลี่ยมต่างๆ ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยมเป็นต้น   ดิฉันจึงต้องการที่จะสร้างชั้นวางของในรูปแบบใหม่  แม้จะมีรูปแบบ และรูปทรงที่ไม่แตกต่างไปมากนัก แต่เพื่อการสร้างชั้นวางของที่แปลกใหม่ และเป็นจุดดึงดูดความสนใจของลูกค้า จึงได้สร้างในรูปแบบโครงสร้างที่เรียบง่าย สวยงาม มีความคงทน เหมาะสมกับการใช้งาน โดยชั้นวางของที่ได้ออกแบบนั้นจะมีลักษณะเหมือน ตัวอีเล็ก(e) ในภาษาอังกฤษ โดยมีขา 3 ขา เพื่อความแปลกใหม่ของชั้นวางของ และได้ใช้ชื่อว่า e- SHELF โดยในการสร้างดิฉันได้สร้างจากโปรแกรม Pro/DESKTOP ในการออกแบบชั้นวางของ และดิฉันยังได้นำผลงานที่สร้างขึ้นนี้นำไปเผยแพร่ทาง http://www.youtube.com อีกด้วย

 .

 

 .

.

.

.

.

.

ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม

E-Mail   : Badzmaru_E-Yuree@hotmail.com