.
.
.

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ทำเว็บค่ะ

.
.

.
.
...http://krunes.maepa.org .

เป็นเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยมาก เนื่องจากว่า การทำงานจนถึงขันตอนการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ เราได้ใช้เว็บไซต์นี้เป็นประจำ เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ของ อาจารย์ที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ ส่วนการใช้ในการทำเว็บไซต์ คือ เราได้ดาวน์โหลดเอกสาร word ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลในการทำเว็บไซต์


.
.

.

...http://www.youtube.com

ส่วนเว็บไซต์นี้ จะใช้อัพโหลดคลิป Video การสร้างชั้นวางของ e-SHELF ที่ทำขึ้นจากโปรแกรม Pro/desktop  เพื่อดูขั้นตอนวิธีทำต่างๆ  

.
.

.

..

...http://www.facebook.com

เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และเผยแพร่ผลงานให้กับผู้อื่น เราจึงได้ใช้เว็บไซต์นี้ในการเผยแพร่ผลงาน ( http://www.greene-shelf.ob.tc ) และเป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้ด้วย

.
.


...http://www.phitsanulok.ob.tc/11year/index.php

    เว็บไซต์นี้สำคัญมาก ในการเผยแพร่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้น เนื่องจากว่าเราได้ขอใช้พื้นที่โฮมเพจของเว็บไซต์นี้ี้ี้
..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม