.
.
.

[[[ ความเป็นมา ]]]

.

...ชั้นวางของ

.

.

เครื่องใช้ภายในบ้านนั้นมีหลายอย่าง หลายประเภท และในกิจกรรมนี้จะขอนำเสนอชั้นวางของ เพราะภายในบ้านของเราจำเป็นต้องใช้  เพราะถ้าหากไม่มีสิ่งนี้ ก็จะทำให้บ้านหลังนั้นดูเกะกะ  สิ่งของวางไม่เป็นระเบียบและอาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยได้

ลักษณะของชั้นวางของ ชั้นวางของส่วนใหญ่นั้น จะทำมาจากพลาสติก   ไม้   หรือเหล็ก ตามลักษณะของการใช้งานแล้ว ชั้นวางของจะทำเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป

สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดตาก ส่วนมากทำมาจากไม้  เนื่องจากจังหวัดตากนั้นอยู่ติดกับประเทศพม่า ซึ่งมีไม้เป็นจำนวนมาก สินค้าไม้จึงเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ดีอีกประเภทหนึ่ง จึงทำให้ผู้คนในท้องถิ่นส่วนมากหันมาให้ความสนใจกับงานอาชีพนี้อีกด้วย...

.

.


.

...ชั้นวางของ e-SHELF…

.

     ...ชั้นวางของ  ที่จำหน่ายจะมีรูปทรงและรูปแบบที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่   ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะสร้างชั้นวางของในรูปแบบใหม่  แม้จะมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เพื่อการสร้างชั้นวางของที่แปลกใหม่ และเป็นจุดดึงดูดของลูกค้า จึงสร้างในรูปแบบโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่สวยงาม โดยชั้นวางนั้นมีลักษณะเหมือน ตัวอีเล็ก(e) ในภาษาอังกฤษ โดยมีขา 3 ขา เพื่อความแปลกใหม่ของชั้นวางของ e- SHELF โดยใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP ในการออกแบบชั้นวางของ e- SHELF
.
.
.
.

.
.
.
.
.

ชื่อ        : นางสาว กรณิการ์ แก้วหล้า  ม.6/1  เลขที่  9

โรงเรียน : แม่ปะวิทยาคม