บทคัดย่อ
ความเป็นมา
หลักการและทฤษฎี
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล
ผู้จัดทำ
                  
                                                              
ความเป็นมา

    จากการที่ผู้จัดทำกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายในการเรียน การทำรายงาน การจัดบอร์ดต่างๆ ทำให้เล็งเห็นว่าไม้บรรทัดสามารถประกอบเข้ากับสิ่งจำเป็นใช้ใกล้ตัวมากมายเช่น มีดคัดเตอร์ ไม้วัดองศา กล่องดินสอ เป็นต้น จึงคิดค้นและประกอบเข้าด้วยกันทำให้ใช้งานได้สะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการหาอุปกรณ์หลายชิ้นแต่ว่ามีครบ ในชิ้นเดียว ซึ่งประกอบด้วยไม้บรรทัด กล่องดินสอ มีดคัดเตอร์ไม้วัดองศา

 

ณัฐวุฒิ  แก้วบัวระพา ม.6/1 เลขที่ 1
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
E-mail์ : Natthawut-kawbuarapa@hotmail.com