แหล่งที่มาของข้อมูล

                                                                    ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางสุพรรณ สี่เป็ง                
                                       ชุมชนบ้านแม่กื้ดสามท่า บ้านเลขที่
32 .5 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
                                                                 

                                         

                                              http://learners.in.th/file/wanna_chai/view/72945  
                                                                            ใช้รูปพื้นหลัง

                                                   

                                                                               http://www.youtube.com/
                                                                 แหล่งข้อมูลของคลิป VDO

                                                   

                                                                http://www.facebook.com
                                                                   ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน

 


         

รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com