ผลการดำเนินงาน
                                          1.ได้กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่สร้างจากโปรแกรม Pro/Desktop
                                          2.ได้อุปกรณ์กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่แปลกใหม่และน่าสนใจ
                                          3.เผยแพร่ผลงานผ่านทาง  
http:// www.youtube.com

                                    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                                         1.ได้บรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่โดยสร้างจากโปรแกรม Pro/Desktop
                                         2.เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ
                                         3.ได้นำความรู้จากการใช้โปรแกรม Pro/Desktop มาสร้างสรรค์งานใหม่ๆ

                                   สรุปผลการทำงาน
                                         1.ได้กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่สร้างจากโปรแกรม Pro/Desktop
                                         2.ได้อุปกรณ์กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่แปลกใหม่และน่าสนใจ
                                         3.เผยแพร่ผลงานผ่านทาง  
http:// www.youtube.com

                                  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนนี้
                                        1.ในครั้งแรกกลุ่มของข้าพเจ้าจะทำรูปที่ใช้กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีเป็นรูปวงกลม                                                       แต่กลุ่มของข้าพเจ้าคิดว่ายังไม่แปลกใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปหมีแทน

                                 ข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งต่อไป
                                         1.รูปแบบในครั้งต่อไปกล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีสามารถที่จะปรับเป็นรูปแบบอื่นๆ 
                                         เช่น รูปดาว รูปกระต่าย และพระจันทร์เซียว  เป็นต้น

                                        2.อาจจะเปลี่่ยนรูปแบบของกล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็สามารถ
                                        เปลี่ยนให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจขึ้นได้ เช่น หกเหลี่ยม สามเหลี่ยม พระจันทร์เซียว

 

                                   

                                     


         

รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com