ส่วนที่ 1 แบบพิมพ์ไอศกรีมแฟนซี

1.สร้างสี่เหลี่ยม ขนาด 200 x 150 mm.

2.สร้างวงกลมโดยใช้ circle จำนวน 6 วง

3.ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออก โดยใช้ delete line segment แล้ว Extrude Profile ขึ้น 200 mm.

ส่วนที่ 2 ตัดเหลี่ยมมุมออก 
1.ใช้ Select Edges. ชี้มุมกล่อง

2.รูปแบบที่มุมหาย

การประกอบกล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซี
1.เปิด Assembly และ  Add component part
เปิดงานแบบแช่ไอศกรีม

2.เปิด Assembly และ  Add component part
เปิดงานฐานรองแบบแช่ไอศกรีม

3.เลือก  select faces ขอบล่างด้านข้างยาว และเข้าแบบแช่ไอศกรีม เปิด Assembly
และ
Add component  เลือก align

4.และกดAssembly กด Center Axes

5.ใช้select faces เลือกกล่องแช่ไอศกรีมกับ
ฐานรองกล่องไอศกรีมและกด
Assembly กด mate

6.พลิกกล่องขึ้น

7.เปิด Assembly และ  Add component part เปิดงานฝาแบบแช่ไอศกรีม

8.เลือก  select faces ขอบล่างด้านข้าง และเข้า แบบแช่ไอศกรีม เปิด Assembly และ  Add component  เลือก align

9.ใช้Select edges เลือกขอบยาวกล่องแช่ไอศกรีม
กับฝากล่องไอศกรีมและกด
Assembly
กด select faces

10.คลิก Select parts

11.เปิดฝาออกจะได้กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซี       


         

รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com