รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com