ความเป็นมา

                        จากการศึกษาอาชีพในชุมชนพบว่ามีการจำหน่ายไอศกรีมแฟนซีที่มีรสชาติที่อร่อยและเป็นที่หน้าสนใจ
                        กับคนในชุมชนบ้านแม่กื้ดสามท่าและมีไอศกรีมที่แปลกใหม่โดยการใช้ผงทำชานมไข่มุกมาเป็นวัตถุดิบตัว
                        หลักและใส่ในก้นภาชนะรูปแบบเป็นรูลึกลงไปในก้นภาชนะและเติมน้ำสีตามใจชอบและนำไปเข้าช่องแช่
                        แข็งจนแข็งเอาออกจากแม่พิมพ์โดย การนำไปละลายในน้ำก็เอาออก
และมีจำหน่ายใน
                        ชุมชนบ้านแม่กื้ดสามท่า บ้านเลขที่ 32 ม.5 ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
                        ผู้ให้ข้อมูล นางสุพรรณ  สี่เป็ง 

                        กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่า  ก็คือแบบเดิมรูปแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาและเราจะตัดเหล่ี่ยมมุม
                        แต่เราต้องการเปลี่ยนรูปแบบแต่ยังคงรูปแบบเดิมให้ฐาน เป็นกล่องแยกกันและเราอยากจะเปลี่ยนให้ติดกัน 
                        เพื่อให้แข็งได้เร็วขึ้นและประหยัดเวลาและไฟต้องการแม่พิมพ์ในเขากับสมัยที่อินเทรนให้เข้าใจวัยรุ่น
                        ในสมัยนี้โดยที่เราจะทำให้เป็นรูปหัวใจ และดาว หรือการ์ตูนต่าง ๆ ให้เข้ากับสมัยใหม่
่                        ด้วยโดยใช้โปรแกรม
Pro/Desktop ทำชิ้นงานนี้้

          

                              

                                                       

                                       

                                                                                   

                                                                 รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com