บทคัดย่อ
                  จากการศึกษาอาชีพในชุมชนพบว่ามีการจำหน่ายไอศกรีมแฟนซีที่มีรสชาติที่อร่อยและเป็นที่หน้าสนใจ
              กับคนในชุมชนบ้านแม่กื้ดสามท่าและมีไอศกรีมที่แปลกใหม่โดยการใช้ผงทำชานมไข่มุกมาเป็นวัตถุดิบ
              ตัวหลักและใส่ในก้นภาชนะรูปแบบเป็นรูลึกลงไปในก้นภาชนะและเติมน้ำสีตามใจชอบและนำไปเข้าช่อง
              แช่แข็งจนแข็งเอาออกจากแม่พิมพ์โดยการนำไปละลายในน้ำก็เอาออก
ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่า  ก็คือแบบ
              เดิมรูปแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาและเราจะตัดเหลี่ยมมุมแต่เราต้องการเปลี่ยนรูปแบบแต่ยังคงรูปแบบ
              เดิมให้ฐานเป็นกล่องแยกกันและเราอยากจะเปลี่ยนให้ติดกันเพื่อให้แข็งได้เร็วขึ้นและประหยัดเวลาและ
              ต้องการแม่พิมพ์ในเขากับสมัยที่อินเทรนให้เข้าใจวัยรุ่นในสมัยนี้โดยที่เราจะทำให้เป็นรูป หัวใจ และดาว 
              หรือการ์ตูนต่างๆจากการดำเนินงานได้
กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซี
              และได้อุปกรณ์กล่องแช่แข็งไอศกรีมแฟนซีที่แปลกใหม่และน่าสนใจให้เข้ากับสมัยใหม่
              และยังเผยแพร่ผลงานผ่านทาง    
http://www.youtube.com 
              ด้วยโดยใช้โปรแกรม
Pro/Desktop ทำชิ้นงานนี้

                                                               

ี้

              

 

                                                          


         

รับฟังคำติชมเสมอ  ติดต่อได้ที่  noovoodtike@hotmail.com